عاشقانه هایم...

عاشقانه هایم همه را به زانو درآورده !

تو به عشق چه کسی ایستاده ای ؟

/ 7 نظر / 18 بازدید
m.s

[لبخند][لبخند][لبخند] سرنمیزنی مدتیه...////قهری؟؟؟یاکه سرت شلوغه..؟؟؟

سلاله

من واستادم شاهرگهاشونو بزنم[عصبانی]

m.s

من همیشه خوشحالم، می دانید چرا؟ برای اینکه از هیچکس برای چیزی انتظاری ندارم، انتظارات همیشه صدمه زننده هستند .. زندگی کوتاه است .. پس به زندگی ات عشق بورز .. خوشحال باش .. و لبخند بزن .. فقط برای خودت زندگی کن و .. قبل از اینکه صحبت کنی » گوش کن قبل از اینکه بنویسی » فکر کن قبل از اینکه خرج کنی » درآمد داشته باش قبل از اینکه دعا کنی » ببخش قبل از اینکه صدمه بزنی » احساس کن قبل از تنفر » عشق بورز زندگی این است ... احساسش کن، زندگی کن و لذت ببر

m.s

♖♘♗♕♔♗♘♖ ♙♙♙♙♙♙♙♙ ╗════════╔ ║▀▄▀▄▀▄▀▄║ ║▀▄▀▄▀▄▀▄║ ║▀▄▀▄▀▄▀▄║ ║▀▄▀▄▀▄▀▄║ ╝════════╚ ♟♟♟♟♟♟♟♟ ♜♞♝♛♚♝♞♜ مات شدم از رفتنت هیچ میز شطرنجی هم در میان نبود! این وسط فقط یک دل بود

M.S

یکی از رمزهای شاد بودن شاد کردن دیگران است شادمانی واحساس خوشبختی را به "اگرهایمان" مربوط نکنیم زندگی یک سفراست هدف نیست!

اگه گفتی من کیم؟

در زندگی برای هر آدمی ، از یک روز ، از یک جا ، از یک نفر به بعد ، دیگر هیچ چیز مثل قبل نیست ... نه روزها، نه رنگ ها، نه آدم ها...