عاقلانه انتخاب کن ...

عاقلانه انتخاب کن تا عاشقانه زندگـی کنی

چون اگر عاشقانه انتخاب کنی عاجزانه زندگـی می کنی  . . .

/ 4 نظر / 13 بازدید
سلاله

من به عشق در یک نگاه اعتقاد دارم ولی با دوباره نگاه کردن بیشتر .نه عقل به تنهایی خوشبختت میکنه نه عشق . تعادل داشته باش . هیچ کس عاجز نیست آنکس عاجز است که عشق را به بازی گرفت هر چند آزاد و سرکش است ولی تا ابد ناکام خواهد ماند . دست به زانو بزن دست در دست خدا با دل پاکت تو توانا خواهی شد .گاهی تاوان دادن اشتباه خوشی بعدها را در انتظارت هست . من کنارت هستم . من دوستتدارم . این زبان یک دوست واقعیست پس افسوس گذشته نخور . چون خدا بهترین ها رو سر راهت قرار میدهد مطمئن باش. [گل] اینم بوس تا دیگه نبینم ناراحت باشی.[ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ]

m.s

[لبخند][لبخند][لبخند]زیباست..

شیما

حالل تو عاقلانه انتخاب می کنی؟؟؟؟[سوال]