/ 6 نظر / 13 بازدید
سلاله

[خنده][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]

سلاله

چچچشم. آخه من کت و شلوار دوست ندارم .باشه اس میدممم[ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ]

m.s

خیعلی خوش تیپی..فدات شم..[لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند] اصن یه پا دیوید کاپر فیلدی..اون که سهله..تام کروز از پشت بستی..

m.s

[لبخند][لبخند][لبخند] ازت خوشم اومد بدجور..

m.s

جیگری واسه خودت...مواظب خودت باش نخورنت..